C ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...
296424 02.07.2020


CNMG 190612HS CA5525 KYOCERA - 740.
CNMG 120408-HM NC3030 KORLOY - 100.
KNUX 160410R11 4325 SANDVIK - 300.
16ERM AG 60 TT9030 TaeguTec - 100.
TNMG 220408 CT25M SANDVIK - 100.

.
: ""
:
...:
.: (906) 6381888
e-mail: intertehsnab@yandex.ru
296399 02.07.2020

SANDVIK
D = 16 R215.3G-16030-AC32H 1610 Z=161
D = 20 R216.34-20050-BC38P 1630 Z=44
D = 20 R216.35-20045-BC38N 1630 Z=52
D = 20 R216.34-20030-AC38N 1620 Z=44
D = 20 1P360-2000-XA 1620 Z=5 2
D = 20 R216.34-20030-AC38N 1620 Z=41
D = 20 R216.35-20045-AK55N 1632 Z=51
D = 25 1P360-2500-XA 1620 Z=82
D = 25 2P340-2500-PA 1630 Z=41
D = 25 R216.34-25030-BC45N 1630 Z=43
D = 25 R216.35-25030-BC45B 1620 Z=51

880-D1400C6-04 10
880-D1900L25-021
880-D2100C6-03 1
880-D2250L25-03 1
880-D2300C6-03 10
880-D2400L25-02 1
880-D2400C6-03 5
880-D2600L32-02 6
880-D28006-03 2
880-D3500L40-02 1
880-D4000C6-03 2
880-D4000L40-03 1
TM880-431737 1
880-D4500L40-03 1
880-D4600L40-02 1
TM880-431737 1

DCN 110-055-16A-5D1
DCN 120-036-16A-3D1
DR140-028-20-05-2D-N1
DCN 140-021-16A-1.5D1
DCN 200-160-25A-8D1

STAWLN1100S162
MVX2450X3F251

D=22 WSMX 06 MION 10
D=30,3 WSMX 06 4
D=36 WSMX 06 MION 2
D=44.8 WSMX 08 2
D=48 WSMX 08 5
D=50 WSMX 08 3

! .. !!
:
:
...:
.: (902) 877-7797
e-mail: 448685@mail.ru
296395 02.07.2020

SANDVIK LDHT 190400-ML 1025 -80
:
:
...:
.: (919) 435-45-80
e-mail: edu1409@mail.ru
296391 02.07.2020
SANDVIK - 180 .
R300-1032E-PL S30T -50 -
R300-1032M-PM 4230(4330) -120
R300-1032M-MM 1040 -210
-R300-032A25-10H. -SANDVIK
:
:
...:
.: (919) 435-45-80
e-mail: edu1409@mail.ru
296389 02.07.2020
SANDVIK - 400 .
N123H2-0400-RM 4325 - 80
:
:
...:
.: (919) 435-45-80
e-mail: edu1409@mail.ru
296386 02.07.2020
SANDVIK
ZPCW 2004APTR CM30M -130
:
:
...:
.: (919) 435-45-80
e-mail: edu1409@mail.ru
296381 02.07.2020

N123E2-0185-0001-GF H13A (2)
N123E2-0200-0004-GF 1125 (4)
N123K2-0714-0008-GF 1125 (3)
N151.2-3004-30-5T 4125 (8)
N151.3-A142-30-4G 1125 (2)
S 229.0500.34 TC 92 HORN-80
S 224.0300.C1 TC 92 HORN 20
TaeguTec
TDJ 5-4R TT8020-2

RX123J16-3232-070 SANDVIK
TTER 2525-5 TaeguTec
GLCCR 2525 M4.15 Pramet
XLCFR 2016 K03 Pramet
A-32T-GGHR 0413 Prmt

419R-1405M-PM S30T SANDVIK
MB 09-R 120-06 14L 1035-2
MB-11-G150-02-20R 1025-4
MB-11-G150-02-20L 1025-1
MB-11-G400-02-20L 1025-1
MAGR3 100-5
SANDVIK
316-12SM350-12010P 1030 -10
316-12SM450-12030P 1030 -2
316-16SM450-16005P 1030 -5
316-16CM210-16045G 1030 -12
316-20SM450-20030P 1030 -20
316-20SM450C20020P 1030 -2
SANDVIK
E12-A16-CS-140
EH20-A25-CE-200
: /
:
...:
.: (917) 4959902
e-mail: v.instrument@yandex.ru
296380 02.07.2020

. (L=500-700)
15,16,20 + -Guhring

18.5, 26.5, 33, 52-
36, 40 Korloy
35 Kyocera
20, 22, 24, 31, 47, 50, 53, 55 Pramet
:
NPMT 252808-DM Korloy
SOMX 084004-UM Mitsubishi
SOMX 166508 Mitsubishi
Komet:
SOEX 060306
SOEX 070308
SOEX 090408
SOEX 120508
WOEX 040304-13
Pramet:
SCET 06,07,09,11,15
XPET 6,07,09,11,15
Walter:
P4840P-7R-E57 WKP35S 2
P4841C-7R-E57 WXP 45 1
:
LCMX 040308T-53 1020 SANDVIK
880-02-02 W04H-P_GM 4344 1
()
40, 50 , YG (-)
-
870-2030(2050)-20-MM SANDVIK ( CoroDrillⓇ 870)
:SPEW 09-2500184 8230 Pramet
: /
:
...:
.: (917) 4959902
e-mail: v.instrument@yandex.ru
296375 02.07.2020

1. N151.2-500-4E 4225 70 SANDVIK
2. N151.2-500-40E-P CB20 40 CBN SANDVIK
3. N151.2-6008-60-4T 4225 20 SANDVIK
4. N151.2-6008-60-5T 1125 10 SANDVIK
5. N151.2-800-60-4P 235 10 SANDVIK
6. N151.2-800-80-5G 4125 10 SANDVIK
7. N151.3-A097-25-4G 1125 10 SANDVIK
8. N151.3-A110-25-4G 1125 40 SANDVIK
9. N151.3-185-20-4G 235 10 SANDVIK
10. N151.3-200-20-4G 1125 10 SANDVIK
11. N151.3-300-25-7G 1125 20 SANDVIK
12. N151.3-400-30-7P 1125 80 SANDVIK
13. N151.3-500-40-7G 2135 60 SANDVIK
14. N151.3-600-50-7G 1125 40 SANDVIK
15. N151.3-600-50-7G 4125 10 SANDVIK
16. N151.3-800-60-4G 235 20 SANDVIK
17. N260.8-12 04-F H13A 10 SANDVIK
18. N260.8-12 04-L H13A 20 SANDVIK
19. N331.1A-05 45 08H-ML 2030 10 SANDVIK
20. N331.1A-05 45 08H-WL 1025 10 SANDVIK
21. N331.1A-05 45 08M-PM 4230 10 SANDVIK
22. N331.1A-08 45 08M-MM S40T 50 SANDVIK
23. N331.1A-08 45 08M-PM 4240 10 SANDVIK
24. N331.1A-08 45 08H-PL 4240 10 SANDVIK
25. N331.1A-11 50 08H-WM 530 10 SANDVIK
26. N331.1A-11 50 08H-WM H13A 10 SANDVIK
27. PNEA 110408 CK15M 20 SANDVIK
28. QD-RG-0300-0502-CM 1125 20 SANDVIK
29. QD-NH-0400-0004-TF 1125 20 SANDVIK
30. RCKT 10 T3 M0-MM 2040 40 SANDVIK
31. RCKT 12 04 M0-KM 1020 10 SANDVIK
32. RCKT 16 06 M0-PH 4240 10 SANDVIK
33. RCKT 16 06 M0-PH 4340 70 SANDVIK
34. RCKT 16 06 M0-PM 4240 120 SANDVIK
35. RCKT 16 06 M0-PM 4340 70 SANDVIK
36. RCKT 20 06 M0-PM 4230 10 SANDVIK
37. RCKT 20 06 M0-PM 4240 10 SANDVIK
38. RCKT 20 06 M0-PM 4340 10 SANDVIK
39. RCKT 20 06 M0-WM H10F 20 SANDVIK
40. RCKT 20 06 M0-WM 530 10 SANDVIK
41. RCMX 16 06 00 4225 10 SANDVIK
42. RCMX 16 06 00 4325 60 SANDVIK
43. RCMX 1606M0 CT25M 10 SANDVIK
44. RCMX 2006M0 CT25M 10 SANDVIK
45. RCMX 3209M0 4215 25 SANDVIK
46. RG123L1-0300-0002-GS 1115 5 SANDVIK
47. RNMG 12 04 00 4235 60 SANDVIK
48. RNMG 150600 CT25M 20 SANDVIK
49. RNMG 19 06 00 4225 20 SANDVIK
50. RNMG 19 06 00 4325 50 SANDVIK
51. R123E2-0200-0502-CM 1125 10 SANDVIK
52. R123J2-0500-0502-CM 2135 10 SANDVIK
53. R166.0G-16MM01-050 1020 10 SANDVIK
54. R166.0G-16MM01-100 1020 29 SANDVIK
55. R166.0G-16MM01-100 4125 10 SANDVIK
56. R166.0G-16MM01-150 1020 19 SANDVIK
57. R166.0G-16MM01-175 1020 10 SANDVIK
58. R166.0G-16TR01F200 1020 20 SANDVIK
59. R166.0G-16VW01C002 1020 10 SANDVIK
60. R166.0G-16WH01-190 1020 10 SANDVIK
61. R166.0G-22BU01-0501 1020 10 SANDVIK
62. R166.0G-22MM01-600 1020 10 SANDVIK
63. R166.0L-11MM01-100 1020 10 SANDVIK
64. R166.0L-11MM01-125 1020 10 SANDVIK
65. R166.0L-11MM01-150 1020 10 SANDVIK
66. R166.0L-11MM01-150 4125 20 SANDVIK
67. R166.0L-11MM01-175 1020 10 SANDVIK
68. R166.0L-16MM01-050 1020 10 SANDVIK
69. R166.0L-16MM01-075 1020 20 SANDVIK
70. R166.0L-16MM01-125 1020 20 SANDVIK
71. R166.0L-16MM01-150 1020 30 SANDVIK
72. R166.0L-16MM01-200 1020 10 SANDVIK
73. R166.0L-16MM02-150 1020 10 SANDVIK
74. R166.0L-16UN01-200 1020 10 SANDVIK
75. R166.0L-22MM01-600 1020 10 SANDVIK
76. R210-09 04 12M-MM 2040 220 SANDVIK
77. R210-09 04 12M-PM 4230 10 SANDVIK
78. R210-14 05 12M-PM 1030 50 SANDVIK
79. R210-14 05 12M-PM 4230 30 SANDVIK
80. R210-14 05 12M-PM 4240 20 SANDVIK
81. R216-10 02 E-M 1010 140 SANDVIK
82. R216-12 02 M-M 1010 230 SANDVIK
83. R216-16 03 M-M 1010 90 SANDVIK
84. R216-20 T3 M-M 1010 200 SANDVIK
85. R216-20 T3 M-M 4020 10 SANDVIK
86. R216-20 T3 M-M 4040 60 SANDVIK
87. R216-25 04 E-M 1030 10 SANDVIK
88. R216-25 04 M-M 1010 120 SANDVIK
89. R216-30 06 M-M 1025 20 SANDVIK
90. R216-50 07 M-M 4240 5 SANDVIK
91. R216.2-07T3 SM30 10 SANDVIK
92. R216.2-09T3 SM30 10 SANDVIK
93. R216F-16 40 E-L P20A 40 SANDVIK
94. R216F-20 50 E-L 1010 30 SANDVIK
95. R245-12 T3 E-W 1025 10 SANDVIK
96. R245-12 T3 E-W 1030 20 SANDVIK
97. R245-12 T3 E-W 530 20 SANDVIK
98. R245-12 T3 K-MM 2040 10 SANDVIK
99. R245-12 T3 M-PH 4030 10 SANDVIK
: " -"
:
...:
.: (982) 732-27-70
e-mail: crutikov.ar@yandex.ru
296374 02.07.2020

1. N123E2-0200-RO 4125 10 SANDVIK
2. N123F2-0318-RM 4225 10 SANDVIK
3. N123H1-0400-RS CD10 5 CBN SANDVIK
4. N123H1-0500S01025 7015 5 CBN SANDVIK
5. N123H2-0396-RO 1005 30 SANDVIK
6. N123H2-0400-RM 4225 10 SANDVIK
7. N123H2-0400-RO 1105 10 SANDVIK
8. N123H2-0400-RO 4125 10 SANDVIK
9. N123H2-0500-RO 1125 10 SANDVIK
10. N123H2-0500-RO 1125 10 SANDVIK
11. N123H2-0500-RO 4125 10 SANDVIK
12. N123J2-0600-RO 1105 50 SANDVIK
13. N123J2-0600-RO H13A 170 SANDVIK
14. N123K2-0714-RO 1125 20 SANDVIK
15. N123L2-0800-RM 4225 9 SANDVIK
16. N123D2-0150-0001-GF 1105 80 SANDVIK
17. N123D2-0150-0001-GF 1125 3 SANDVIK
18. N123D2-0150-0002-CM 1125 10 SANDVIK
19. N123E2-0200-0002-CM 1125 10 SANDVIK
20. N123E2-0200-0002-CM 4225 80 SANDVIK
21. N123E2-0200-0002-CM 4325 20 SANDVIK
22. N123E2-0200-0002-GF 1125 30 SANDVIK
23. N123E2-0200-0002-GM 4225 10 SANDVIK
24. N123E2-0200-0004-GF 1105 20 SANDVIK
25. N123E2-0200-0004-GF 1125 90 SANDVIK
26. N123E2-0200-0004-GF H13A 10 SANDVIK
27. N123F2-0239-0002-GF H13A 19 SANDVIK
28. N123F2-0250-0002-CM 1105 20 SANDVIK
29. N123G2-0300-0002-CM 3115 20 SANDVIK
30. N123G2-0300-0002-CM 4225 30 SANDVIK
31. N123G2-0300-0002-GF 1105 100 SANDVIK
32. N123G2-0300-0002-GF 1125 100 SANDVIK
33. N123G2-0300-0003-GM 2135 100 SANDVIK
34. N123G2-0300-0003-GM H13A 20 SANDVIK
35. N123G2-0300-0003-TF 4325 70 SANDVIK
36. N123G2-0300-0004-GF 1105 20 SANDVIK
37. N123G2-0300-0004-TM 4225 30 SANDVIK
38. N123G2-0300-0004-TM H13A 14 SANDVIK
39. N123G2-0318-0008-GF 1105 30 SANDVIK
40. N123H2-0400-0002-CM 2135 10 SANDVIK
41. N123H2-0400-0002-GF 1105 140 SANDVIK
42. N123H2-0400-0003-CR 1125 10 SANDVIK
43. N123H2-0400-0003-CR 1125 50 SANDVIK
44. N123H2-0400-0003-GM 2135 10 SANDVIK
45. N123H2-0400-0004-GF 1105 160 SANDVIK
46. N123H2-0400-0004-GF H13A 10 SANDVIK
47. N123H2-0400-0004-TF 1125 30 SANDVIK
48. N123H2-0400-0004-TF H13A 10 SANDVIK
49. N123H2-0400-0004-TM 3115 10 SANDVIK
50. N123H2-0400-0008-TM 1105 30 SANDVIK
51. N123H2-0400-0008-TM 3115 20 SANDVIK
52. N123H2-0400-0008-TM 4225 10 SANDVIK
53. N123H2-0415-0002-GF 1125 20 SANDVIK
54. N123H2-0500-0004-GF 1105 20 SANDVIK
55. N123J2-0500-0002-CM 1125 20 SANDVIK
56. N123J2-0500-0002-CM 1125 20 SANDVIK
57. N123J2-0500-0002-CM 2135 10 SANDVIK
58. N123J2-0500-0002-CM 2135 20 SANDVIK
59. N123J2-0500-0004-GM 1125 10 SANDVIK
60. N123J2-0500-0004-TF 1125 70 SANDVIK
61. N123J2-0500-0004-TM 2135 10 SANDVIK
62. N123J2-0500-0008-TM 1125 20 SANDVIK
63. N123J2-0556-0005-GF 1125 10 SANDVIK
64. N123K1-0600-0004-TF 1125 20 SANDVIK
65. N123K2-0600-0002-GF 1125 20 SANDVIK
66. N123K2-0600-0004-GM 4325 10 SANDVIK
67. N123K2-0600-0004-TF 4225 10 SANDVIK
68. N123K2-0600-0004-TF 4225 150 SANDVIK
69. N123K2-0600-0004-TF H13A 10 SANDVIK
70. N123K2-0600-0004-TM 4325 10 SANDVIK
71. N123K2-0600-0008-TM 2135 10 SANDVIK
72. N123K2-0600-0008-TM 4225 10 SANDVIK
73. N123K2-0600-0008-TM 4325 10 SANDVIK
74. N123K2-0635-0004-GF 1125 60 SANDVIK
75. N123K2-0714-0008-GF 1125 40 SANDVIK
76. N123L2-0800-0005-GM 1125 450 SANDVIK
77. N123L2-0800-0005-GM 2135 10 SANDVIK
78. N123L2-0800-0008-TM H13A 40 SANDVIK
79. N123M1-1000-0008-GM 1125 100 SANDVIK
80. N123M1-1100-0008-GM 4325 10 SANDVIK
81. N123R1-1500-0010-GR 4225 10 SANDVIK
82. N123T3-0050-0000-GS 1125 10 SANDVIK
83. N151.2-A110-25-4G H13A 40 SANDVIK
84. N151.2-185-20-4G 235 40 SANDVIK
85. N151.2-200-20-4U 235 20 SANDVIK
86. N151.2-200-20-5G 1125 10 SANDVIK
87. N151.2-200-5E 1125 10 SANDVIK
88. N151.2-200-5E CU45 10 SANDVIK
89. N151.2-300-5E 1005 10 SANDVIK
90. N151.2-300-5E 2135 20 SANDVIK
91. N151.2-300-5E H13A 40 SANDVIK
92. N151.2-300-25-4G 235 10 SANDVIK
93. N151.2-300-30-4P 1125 10 SANDVIK
94. N151.2-400-5E 1125 10 SANDVIK
95. N151.2-400-5E 2135 10 SANDVIK
96. N151.2-400-40-4P 1125 49 SANDVIK
97. N151.2-400-40-4P H13A 40 SANDVIK
98. N151.2-400-40-5P 1125 40 SANDVIK
99. N151.2-400-40F-P CD10 10 CBN SANDVIK
: " -"
:
...:
.: (982) 732-27-70
e-mail: crutikov.ar@yandex.ru
296358 02.07.2020


SNMG 190612 T5020 - 70 . Tungaloy Corporation
T 09 T3 08-KR 3215 - 20 . SANDVIK
CCMT 06 02 04-KM 3215 - 20 . SANDVIK
SNMM 150612-HX UE6020 - 10 . MITSUBISHI
SNMM 190612-HH UE6035 - 10 . MITSUBISHI
CCMT 12 04 04- UF - 39 . SANDVIK
TCMT 09 02 04- UF - 7 . SANDVIK
CNMM 12 04 12 CT35M - 10 . SANDVIK
PNMM 130612 HG110(K10)HARTHU 5- . - 250 . 300 . 20%
03111-120408 -71 4- . - 755 . 60 ..
02114-120612 156 3- . - 393 . 80 ./. ""
01114-220408 156 3- . - 180 . 60 ./. ""
02114-100608 510 3- . - 150 . 65 ./. ""
02114-060308 156 3- . - 2080 . 14 ./. ""
02114-060308 148 3- . - 640 . 14 ./. ""
03114-150412 156 4- . - 165 . 45 ./. ""
03114-120408 1255 4- . - 350 . 55 ./. ""
03114-120408 156 4- . - 910 . 30 ./. ""
03114-120408 156 4- . - 612 . 35 ./. ""
03114-120408 156 4- . - 1630 . 30 ./. ""
03124-120408 156 4- . - 1980 . 35 ./. ""
03124-150412 156 4- . - 450 . 50 ./. ""
03124-150412 3115 4- . - 700 . 60 ./. ""
05114-120408 156 - 1025 . 35 ./. ""
1110 (120408) 10 - 747 . 40 ./. ""
12114-150400 8 - 800 . 45 ./. ""
02114-120612 8 3- . 700 . 80 ./. ""
02114-120612 8 3- . 411 . 80 ./. ""
196525 0362 120612 8-30 3- . 288 . 80 ./. ""
02114-100612 8 3- . 861 . 65 ./. ""
02114-100612 8 3- . 240 . 65 ./. ""
02114-100608 8 3- . 300 . 65 ./. ""
02114-080408 8 3- . 1278 . 35 ./. ""
02114-080408 8 3- . 560 . 35 ./. ""
03114-150412 8 4- . 1280 . 50 ./. ""
03114-150412 8 4- . 900 . 50 ./. ""
03114-120408 8 4- . 1108 . 35 ./. ""
03131-120412 30 4- . 189 . 50 ./. ""
03131-120412 20 4- . 327 . 50 ./. ""
05114-120408 8 . 960 . 40 ./. ""
-3210 (120408) 20 . 2624 . 50 ./. ""
-3210 (120408) 15 . 480 . 50 ./. ""
/ KNUX 08116-190610-136 8 230 .55 ..( - "" )
: ..
:
...:
.: (910) 303-58-33
e-mail: kot9c@mail.ru
296357 02.07.2020

22736-77
/ 11.0 8 - 11 . - ""
/ 12.0 8 - 1 . - ""
/ 13.0 8 - 10 . - "" ..
/ 13.7 8 - 1 . - "" ..
/ 15.0 8 - 7 . - "" ..
/ 17.0 8 - 10 . - "" ..
/ 18.0 8 - 19 . - "" ..
/ 18.0 8 - 10 . - ""
/ 19.0 8 - 8 . - "" ..
/ 20.0 8 - 3 . - ""
/ 21.0 8 - 4 . - ""
¨ 2-035-680-79

/ 12.0 102 .. 8 - 83 . 200 .. - " "

- 1316 WDSNR 160140 12MH6F SANDVIK - 1400 .

- () 40205.8 20 (1010-0718) 10284-74 - 42 . - ""

- -2516 3 0,5 6 - 3
- -2518 5 0,8 6 - 3
- -2520 8 1,25 6N - 3
M5 0,8 116 145 54 - 3
M6 1,0 140 63 54 6 . 2- . - 1 .
M8 1,25 144 63 63 6 . 2- . - 1 .
M8 1,25 144 63 54 6 . 2- . - 8 .
M10 1,5 63 54 6 . 2- . - 4 .

/ 14 2.2 65 / - 240 . - "" .

/ 14 2.1 65 / - 85 . - "" .

/ 16 2,0 7 65 / / - 100 .

/ 16 1.2 65 / 1601 - 30 . - "" .

/ 16 1.2 65 / 1603 - 6 . - "" .

/ 18 2,0 6G 65 / / - 30 .

/ 20 2,0 6G 65 / / - 42 .

/ 22 2,5.2 65 / 1777 - 34 . - "-"

/ 24 2.2 65 / 1809 - 16 . - "-"

/ 24 1,5.1 65 / 1801 - 34 . - ""

/ 27 2.2 65 / - 27 . - "-"

/ 27 1,5.2 65 / 1871 - 64 . - ""

Rc 1/8 65 - 200 . 6227-80 - " "
: ..
:
...:
.: (910) 303-58-33
e-mail: kot9c@mail.ru
296330 02.07.2020

SANDVIK
PTFNL 4040S 33 10
PTFNR 3232P 22 1
R166.4KF-25F16 1
R429.90-08-024-06-AB 2
RAG123E07-25B 1
RAG123H07-25B 2
RAG151.32-20Q18-40 1
RF123D11-1212B-S 1
RF123H13-2020B-040BM 1
RF123H13-2020B-040BM 1
RF123H13-2020B-064BM 1
RF123J25-2525B-120BM 1
RF123K08-2525CM 1
RG123H20-2525B-132BM 1
RX123G04-2525B-045 1
SRDCR 3225 08-A 0 1
STTCR 2525M 16 2

HORN
L.360.2020.02 9

VARGUS
AL 32-4C 1
NVR 16D-3 1
: /
:
...:
.: (+7) 9024432535
e-mail: malyavin.vitaliy88@mail.ru
296328 02.07.2020
:
SANDVIK
151.2-25-25 2
266RFG-2525-16 1
266RFGZ2525-16 4
266RKF-25-16-R 1
266RKF-40-16 1
570-2C 60 468-40 1
570-32L123G15B054A 1
570-32L123G15B054B 1
570-32L123F15B130A 1
570-32L123G18B130A 1
570-32L123H23B 2
570-32LF-3232 2
570-32R123G18B067A 1
570-32R123G18B130A 1
570-32R123G18B130B 1
570-32R151.21-30-30 1
570-40L123H18B040B 1
570-40LF-3232 4
570-40R123H18B092A 2
570-40R123H23B 1
570-32RF-2525 1
570-40RF-3232 1
A06F-STFCL 06 1
A08H-SWLPR 02-R 1
A12M-SDUCL 07-ER 1
A12M-SDUCR 07-ER 2
A12M-SWLPL 04-R 1
A16R-SCLCR 06 2
A16R-SDQCR 07 3
A16R-SVUCL 11-E 1
A40T-DTFNR 16 1
C4-RF123G20-27060B 2
C4-SL-32-60-LF 1
C4-570-32-LF 1
C4-570-32-RF 1
C5-SL70-RF-043 1
SL70-R123H40B290A-HP 1
C6-SRDCN-00100-10 1
CDNNL 3225P 15-4 2
CRDCN 3225P 06-A 1
CRDCN 5040T 19-ID 1
CSDNN 2525M 12-4 1
CSSNR 3225P 12-4 5
CTGNR 2525M 16-ID 1
DCLNR 2525M 16 1
DCLNR 3225P 19 1
DCLNR 3225P 19 1
DSSNL 3232P 12 1
E16-A20-SS-110 1
L166.4FG-3232-22 1
LAG151.22-32S-40 1
LF123F10-2525B 1
LF123H13-2020BM 2
LF123H13-2020BM 1
LF123K32-3232BM 1
LG123K08-2525CM 3
LS151.22-2525-20 1
PCLNL 3225P 19 1
PCLNR 2525M 19 1
PDJNL 3225P 11 1
PRGNR 2525M 12 1
PSKNL 3225P 12 5
: /
:
...:
.: (+7) 9024432535
e-mail: malyavin.vitaliy88@mail.ru
296327 02.07.2020

SANDVIK
393.14-32 030 1
393.14-32 120 1
393.14-32 150 1
393.CG-20 06 52 3
393.CGS-12 06 40 4
393.CGS-12 08 40 5
393.CGS-12 10 40 2
393.CGS-20 05 52 1
393.CGS-25 09 56 2
393.CGS-25 16 56 3
A393.CGS-20 07 52 1

GARANT
308881 6 1

SECO
SER 32 10-9 1

GARANT
300685 11 1
ER11

Kjellberg Finsterwalde
Z002 (11.835.221.3101) 65
Z2007 (11.835.221.407) 130
Z2008 (11.835.221.408) 120
Z2010 (11.835.221.410) 20
Z3004 (11.835.201.160) 20
Z3008 (11.835.201.160) 20
Z4015 (11.835.201.1561) 230
Z4030 (11.835.201.1591) 40

020424 90
020605 100
120667 130

220189 26
220555 19
220188 15 TERMACUT
: /
:
...:
.: (+7) 9024432535
e-mail: malyavin.vitaliy88@mail.ru
296325 02.07.2020

1. DNMG 15 04 04-PM 4325 20 SANDVIK
2. DNMG 150408-46 CT25M 20 SANDVIK
3. DNMG 15 04 12-MM 2025 10 SANDVIK
4. DNMG 15 06 04-QM 1105 10 SANDVIK
5. DNMG 15 06 04-QM 4015 90 SANDVIK
6. DNMG 15 06 04-MF 2025 30 SANDVIK
7. DNMG 15 06 04-SM 1105 70 SANDVIK
8. DNMG 15 06 08-QM 1005 10 SANDVIK
9. DNMG 15 06 08-QM 4025 10 SANDVIK
10. DNMG 15 06 08-MF 1105 130 SANDVIK
11. DNMG 15 06 08-MR 2015 10 SANDVIK
12. DNMG 15 06 08-PF 4015 129 SANDVIK
13. DNMG 15 06 08-PF 4215 20 SANDVIK
14. DNMG 15 06 08-PF 4225 10 SANDVIK
15. DNMG 15 06 08-PF 4315 60 SANDVIK
16. DNMG 15 06 08-PM 4225 10 SANDVIK
17. DNMG 15 06 08-PM 4325 70 SANDVIK
18. DNMG 15 06 08-PM 4325 30 SANDVIK
19. DNMG 15 06 08-PR 4325 30 SANDVIK
20. DNMG 15 06 08-SF 1125 20 SANDVIK
21. DNMG 15 06 08-SMR 2025 10 SANDVIK
22. DNMG 15 06 08-XM 4325 20 SANDVIK
23. DNMG 150608-G19 P35T 30 SANDVIK
24. DNMG 150608 35 10 SANDVIK
25. DNMG 15 06 12-KM 3225 30 SANDVIK
26. DNMG 15 06 12-MR 2025 10 SANDVIK
27. DNMG 15 06 12-PF 4325 40 SANDVIK
28. DNMG 15 06 12-PF 4325 30 SANDVIK
29. DNMG 15 06 12-PR 4325 10 SANDVIK
30. DNMG 15 06 12-QM 1105 10 SANDVIK
31. DNMG 15 06 12-QM 1115 100 SANDVIK
32. DNMG 15 06 12-SM 1105 70 SANDVIK
33. DNMG 15 06 12-SMR 1115 30 SANDVIK
34. DNMG 150612 CT35M 30 SANDVIK
35. DNMG 150612-46 CT35M 30 SANDVIK
36. DNMG 150612 TK25 30 SANDVIK
37. DNMX 11 04 04-WF 1115 10 SANDVIK
38. DNMX 11 04 04-WF 4215 10 SANDVIK
39. DNMX 11 04 08-WF 4015 20 SANDVIK
40. DNMX 11 04 08-WF 4215 90 SANDVIK
41. DNMX 11 04 08-WF 4315 250 SANDVIK
42. DNMX 11 04 12-WM 4215 20 SANDVIK
43. DPMT 11 T3 08-PM 4225 10 SANDVIK
44. KNUX 16 04 10R11 4325 20 SANDVIK
45. LCMX 02 02 04C-53 1020 160 SANDVIK
46. LCMX 02 02 04P-53 1120 30 SANDVIK
47. LCMX 02 02 04P-53 3040 80 SANDVIK
48. LCMX 03 03 08T-53 1020 20 SANDVIK
49. LCMX 04 03 08-53 1020 60 SANDVIK
50. LCMX 04 03 08T-53 1020 60 SANDVIK
51. LDHT 19 04 00-ML 1025 40 SANDVIK
52. L123E2-0200-1001-CS 1125 10 SANDVIK
53. L123E2-0200-0502-CM 1145 10 SANDVIK
54. L123E2-0200-0502-CM 2135 40 SANDVIK
55. L123H2-0400-0502-CM 2135 10 SANDVIK
56. L166.0G-16MM01-050 1020 60 SANDVIK
57. L166.0G-16MM01-075 1020 10 SANDVIK
58. L166.0G-16MM01-175 1020 10 SANDVIK
59. L166.0G-16VW01-001 1020 10 SANDVIK
60. L166.0G-16VW01-002 1020 10 SANDVIK
61. L166.0L-11MM01-100 1020 10 SANDVIK
62. L166.0L-11MM01-150 1020 10 SANDVIK
63. L166.0L-11VM01-001 1020 180 SANDVIK
64. L166.0L-16MM01-125 1020 30 SANDVIK
65. L166.0L-16MM01-150 1020 30 SANDVIK
66. L166.0L-16VW01-001 1020 10 SANDVIK
67. L154.0G-22CC01-265 1020 10 SANDVIK
68. L331.1A-11 50 48H-WL 1030 10 SANDVIK
69. L331.1A-11 50 48H-WL H10F 10 SANDVIK
70. L331.1A-11 50 63H-WL 1025 40 SANDVIK
71. L331.1A-11 50 63H-WL 1030 100 SANDVIK
72. L365-15 05ZNE-KM 1020 10 SANDVIK
73. MABR 3 020 1025 15 SANDVIK
74. MACL 3 200-L 1025 10 SANDVIK
75. MAL 3 200-N 1105 10 SANDVIK
76. MACL 3 200-N 1025 25 SANDVIK
77. MACR 3 200-N 1025 20 SANDVIK
78. MAGL 3 150 1025 55 SANDVIK
79. MATL 3 60-A 1105 5 SANDVIK
80. MATR 3 60-N 1105 15 SANDVIK
81. MB-07G150-00-11L 1025 110 SANDVIK
82. MB07TE93-02-10L 1025 10 SANDVIK
83. MB07TE93-02-10R 1025 5 SANDVIK
84. MB-07TH050MM-10R 1025 5 SANDVIK
85. MB-07TH100MM-10L 1025 10 SANDVIK
86. MB-07TH100MM-10R 1025 5 SANDVIK
87. MB-07TH150MM-10R 1025 10 SANDVIK
88. MB-07TH150VM-10L 1025 10 SANDVIK
89. MB-07TH180NT-10R 1025 10 SANDVIK
90. MB-09FA100-00-14L 1025 60 SANDVIK
91. MB-09FA100-00-14R 1025 50 SANDVIK
92. MB-09FA150-02-14L 1025 30 SANDVIK
93. MB-09FA200-02-14L 1025 60 SANDVIK
94. MB-09FA250-02-14L 1025 70 SANDVIK
95. MB-09FA300-02-14L 1025 40 SANDVIK
96. MB-09G090-00-14R 1025 10 SANDVIK
97. MB-09G200-02-14R 1025 35 SANDVIK
98. MB-09R120-06-14L 1025 60 SANDVIK
99. MB-11G150-02-20L 1025 30 SANDVIK

: " -"
:
...:
.: (982) 732-27-70
e-mail: crutikov.ar@yandex.ru
296323 02.07.2020

1. CNMG 16 06 12-MR 2025 10 SANDVIK
2. CNMG 16 06 12-MR 235 10 SANDVIK
3. CNMG 16 06 12-PM 4225 20 SANDVIK
4. CNMG 16 06 12-PM 4325 30 SANDVIK
5. CNMG 16 06 12-PM 4325 40 SANDVIK
6. CNMG 16 06 12-PR 4325 10 SANDVIK
7. CNMG 16 06 12-SM 1115 50 SANDVIK
8. CNMG 16 06 12-WM 4215 60 SANDVIK
9. CNMG 16 06 12-WM 4315 60 SANDVIK
10. CNMG 16 06 12-WM 4315 10 SANDVIK
11. CNMG 16 06 12-G19 P25T 10 SANDVIK
12. CNMG 16 06 16-MR 4225 10 SANDVIK
13. CNMG 16 06 16-PR 4235 20 SANDVIK
14. CNMG 19 06 08-PM 4315 70 SANDVIK
15. CNMG 19 06 08-PM 4325 10 SANDVIK
16. CNMG 19 06 08-PM 4325 80 SANDVIK
17. CNMG 190612-G19 P25T 50 SANDVIK
18. CNMG 19 06 12-HM 4225 30 SANDVIK
19. CNMG 19 06 12-MM 2025 20 SANDVIK
20. CNMG 19 06 12-MR 2015 50 SANDVIK
21. CNMG 19 06 12-SMR 1105 40 SANDVIK
22. CNMG 190616-49 CT25M 40 SANDVIK
23. CNMG 19 06 16-PR 4325 100 SANDVIK
24. CNMG 19 06 16-SR H13A 20 SANDVIK
25. CNMG 25 09 24-PR 4225 5 SANDVIK
26. CNMM 12 04 08-QR 4025 170 SANDVIK
27. CNMM 12 04 12-MR 2025 10 SANDVIK
28. CNMM 12 04 12-QR 4025 60 SANDVIK
29. CNMM 12 04 12-QR 4225 40 SANDVIK
30. CNMM 12 04 12-QR 4325 80 SANDVIK
31. CNMM 16 06 12-QR 4225 20 SANDVIK
32. CNMM 19 06 16-PR 4235 10 SANDVIK
33. CNMM 19 06 16-PR 4335 110 SANDVIK
34. CNMM 19 06 16-QR 4225 10 SANDVIK
35. CNMM 19 06 24-HR 4225 50 SANDVIK
36. CNMM 19 06 24-PR 4215 50 SANDVIK
37. CNMM 19 06 24-PR 4225 200 SANDVIK
38. CNMM 25 09 24-QR 4225 5 SANDVIK
39. CNMM 25 09 24-HR 4325 50 SANDVIK
40. CNMM 25 09 32-HR 4235 15 SANDVIK
41. CNMP 120404 TK25 20 SANDVIK
42. CNMP 120408 TK20 10 SANDVIK
43. CNMX 12 04 A2-SM S05F 10 SANDVIK
44. DCGT 11 T3 01-UM 2035 30 SANDVIK
45. DCGT 11 T3 02-UM 1105 20 SANDVIK
46. DCGT 11 T3 08-UM 1115 20 SANDVIK
47. DCGT 11 T3 08-UM 1125 10 SANDVIK
48. DCGW070202S01030F 7015 5 CBN SANDVIK
49. DCGW070204S01030F 7015 9 CBN SANDVIK
50. DCGW11T304S01020F 7025 105 CBN SANDVIK
51. DCGW11T304S01530F 7525 90 CBN SANDVIK
52. DCGW11T308S01020F 7025 70 CBN SANDVIK
53. DCGW11T308S01530F 7525 25 CBN SANDVIK
54. DCGX 11 T3 04-AL H10 40 SANDVIK
55. DCGX 11 T3 08-AL H10 30 SANDVIK
56. DCMT 07 02 02-MF 1125 30 SANDVIK
57. DCMT 07 02 02-PF 5015 110 SANDVIK
58. DCMT 07 02 04-KM H13A 10 SANDVIK
59. DCMT 07 02 04-MM 1105 10 SANDVIK
60. DCMT 07 02 04-MM 2025 40 SANDVIK
61. DCMT 07 02 04-PM 4235 30 SANDVIK
62. DCMT070204-UM 235 19 P45, M35 SANDVIK
63. DCMT 07 02 08-MM 1025 10 SANDVIK
64. DCMT 07 02 08-MM 1125 10 SANDVIK
65. DCMT 11 T3 02-MF 1125 40 SANDVIK
66. DCMT 11 T3 02-PF 4325 10 SANDVIK
67. DCMT 11 T3 02-PF 5015 70 SANDVIK
68. DCMT 11 T3 04-PF 4315 10 SANDVIK
69. DCMT 11 T3 04-PF 5015 10 SANDVIK
70. DCMT 11 T3 04-PM 4225 10 SANDVIK
71. DCMT 11 T3 08-MF 2015 80 SANDVIK
72. DCMT 11 T3 08-MM 1025 10 SANDVIK
73. DCMT 11 T3 08-MM 2025 30 SANDVIK
74. DCMT 11 T3 08-PF 4215 10 SANDVIK
75. DCMT 11 T3 08-PF 4325 10 SANDVIK
76. DCMT 11 T3 08-PR 4225 30 SANDVIK
77. DCMT 11 T3 08-UM 1125 190 SANDVIK
78. DCMX 07 02 08-MF 4215 10 SANDVIK
79. DCMX 11 T3 04-WF 1525 30 SANDVIK
80. DCMX 11 T3 04-WF 4315 50 SANDVIK
81. DCMX 11 T3 08-WF 4015 10 SANDVIK
82. DCMX 11 T3 08-WM 2015 30 SANDVIK
83. DNGG 15 06 08-SGF 1105 30 SANDVIK
84. DNGG 15 06 08-SGF 1115 20 SANDVIK
85. DNGP 15 06 08-R-K 4325 10 SANDVIK
86. DNMG 11 04 04-MF 2025 30 SANDVIK
87. DNMG 11 04 04-MF 5015 10 SANDVIK
88. DNMG 11 04 04-PF 4015 10 SANDVIK
89. DNMG 11 04 04-PF 4215 30 SANDVIK
90. DNMG 11 04 04-PF 4315 20 SANDVIK
91. DNMG 11 04 04-SF 1105 20 SANDVIK
92. DNMG 11 04 04-SF H13A 10 SANDVIK
93. DNMG 11 04 08-LC 4325 20 SANDVIK
94. DNMG 11 04 08-MM 2015 20 SANDVIK
95. DNMG 11 04 08-MM 2025 30 SANDVIK
96. DNMG 11 04 08-PF 4215 30 SANDVIK
97. DNMG 11 04 12-QM 4325 80 SANDVIK
98. DNMG 11 04 12-MF 4315 40 SANDVIK
99. DNMG 11 04 12-PM 4325 90 SANDVIK
: " -"
:
...:
.: (982) 732-27-70
e-mail: crutikov.ar@yandex.ru
296322 02.07.2020

1. APMT 16 04 08-M 4040 10 SANDVIK
2. CCET 06 02 04-UM 1105 10 SANDVIK
3. CCGT 06 02 01-UM 1125 20 SANDVIK
4. CCGT 06 02 04-UM H13A 20 SANDVIK
5. CCGT 09 T3 01-UM 1025 10 SANDVIK
6. CCGT 09 T3 01-UM 1105 140 SANDVIK
7. CCGT 09 T3 01-UM 1125 70 SANDVIK
8. CCGT 09 T3 01-UM 5015 90 SANDVIK
9. CCGT 09 T3 02-UM 1125 10 SANDVIK
10. CCGT 09 T3 04-UM 1115 190 SANDVIK
11. CCGT 09 T3 04-UM 1125 10 SANDVIK
12. CCGT 09 T3 08-UM 1105 50 SANDVIK
13. CCGX 12 04 04-AL H10 20 SANDVIK
14. CCMT 06 02 02-PF 4225 10 SANDVIK
15. CCMT 06 02 02-PF 5015 30 SANDVIK
16. CCMT 06 02 04-KF H13A 10 SANDVIK
17. CCMT 06 02 04-PF 4015 20 SANDVIK
18. CCMT 06 02 04-UM 4315 30 SANDVIK
19. CCMT 060204-52 235 P45 10 SANDVIK
20. CCMT 06 02 08-MM 1125 10 SANDVIK
21. CCMT 06 02 08-PM 4325 100 SANDVIK
22. CCMT 09 T3 02-KF H13A 10 SANDVIK
23. CCMT 09 T3 02-MF 1105 20 SANDVIK
24. CCMT 09 T3 02-PF 5015 30 SANDVIK
25. CCMT 09 T3 04-MM 1115 30 SANDVIK
26. CCMT 09 T3 04-MF 1005 10 SANDVIK
27. CCMT 09 T3 04-MF 2015 10 SANDVIK
28. CCMT 09 T3 04-MF 2025 10 SANDVIK
29. CCMT 09 T3 04-PF 4215 20 SANDVIK
30. CCMT 09 T3 04-PF 4225 10 SANDVIK
31. CCMT 09 T3 04-PM 4325 100 SANDVIK
32. CCMT 09 T3 08-MM 1105 40 SANDVIK
33. CCMT 09 T3 08-PM 4225 10 SANDVIK
34. CCMT 09 T3 08-PR 4225 10 SANDVIK
35. CCMT 09 T3 08-UM 4325 200 SANDVIK
36. CCMT 09 T3 12-PR 4225 50 SANDVIK
37. CCMT 12 04 04-MF 1025 20 SANDVIK
38. CCMT 12 04 04-MM 1105 20 SANDVIK
39. CCMT 12 04 04-MM 2025 10 SANDVIK
40. CCMT 12 04 04-PM 4225 20 SANDVIK
41. CCMT 12 04 04-WM 1115 9 SANDVIK
42. CCMT 12 04 08-KM 3210 50 SANDVIK
43. CCMT 12 04 08-MM 2025 10 SANDVIK
44. CCMT 12 04 08-MR 2025 10 SANDVIK
45. CCMT 12 04 08-PM 4225 40 SANDVIK
46. CCMT 12 04 08-PM 4325 80 SANDVIK
47. CCMT 12 04 08-PM 4325 30 SANDVIK
48. CCMT 12 04 08-PR 4325 30 SANDVIK
49. CCMT 120408 CT35M 10 SANDVIK
50. CCMT 12 04 12-PR 4325 20 SANDVIK
51. CNGG 12 04 04-SGF 1125 10 SANDVIK
52. CNGP 12 04 04 H13A 10 SANDVIK
53. CNMA 12 04 08-KR 3015 10 SANDVIK
54. CNMG 09 03 08-MF 235 50 SANDVIK
55. CNMG 09 03 08-PF 4215 30 SANDVIK
56. CNMG 09 03 08-PM 4215 50 SANDVIK
57. CNMG 09 03 08-WF 4215 20 SANDVIK
58. CNMG 12 04 04-23 1105 190 SANDVIK
59. CNMG 12 04 04-MF 2220 10 SANDVIK
60. CNMG 12 04 04-PF 4225 30 SANDVIK
61. CNMG 12 04 04-PM 4335 30 SANDVIK
62. CNMG 12 04 04-SM 1115 20 SANDVIK
63. CNMG 12 04 04-WF 1525 10 SANDVIK
64. CNMG 12 04 04-WL 4225 10 SANDVIK
65. CNMG 120404 TK20 30 SANDVIK
66. CNMG 120404-43 T25M 10 SANDVIK
67. CNMG 12 04 08-MF 2015 20 SANDVIK
68. CNMG 12 04 08-MM 2015 60 SANDVIK
69. CNMG 12 04 08-MR 4225 20 SANDVIK
70. CNMG 12 04 08-PF 4015 10 SANDVIK
71. CNMG 12 04 08-PF 4325 10 SANDVIK
72. CNMG 12 04 08-PM 1525 50 SANDVIK
73. CNMG 12 04 08-PM 4325 60 SANDVIK
74. CNMG 12 04 08-PM 4325 340 SANDVIK
75. CNMG 12 04 08-PR 4305 10 SANDVIK
76. CNMG 12 04 08-SF 1105 5 SANDVIK
77. CNMG 12 04 08-SF S05F 20 SANDVIK
78. CNMG 12 04 08-SM 1115 20 SANDVIK
79. CNMG 12 04 08-SMR 2025 10 SANDVIK
80. CNMG 12 04 08-WF 3005 10 SANDVIK
81. CNMG 12 04 08-XMR 4325 140 SANDVIK
82. CNMG 120408 35 40 SANDVIK
83. CNMG 120408-G16 S25T 20 SANDVIK
84. CNMG 120408-49 CU45 30 SANDVIK
85. CNMG 12 04 12-KR 3205 10 SANDVIK
86. CNMG 12 04 12-KR 3215 10 SANDVIK
87. CNMG 12 04 12-MR 4225 10 SANDVIK
88. CNMG 12 04 12-PM 4325 40 SANDVIK
89. CNMG 12 04 12-PR 4015 20 SANDVIK
90. CNMG 12 04 12-QM 1105 40 SANDVIK
91. CNMG 12 04 12-QM 4225 10 SANDVIK
92. CNMG 12 04 12-WM 4215 10 SANDVIK
93. CNMG 12 04 12-WM 4315 150 SANDVIK
94. CNMG 120412-49 CT25M 10 SANDVIK
95. CNMG 12 04 16-PR 4015 10 SANDVIK
96. CNMG 12 04 16-QM 4325 60 SANDVIK
97. CNMG 16 06 08-PM 4225 10 SANDVIK
98. CNMG 16 06 08-PM 4325 30 SANDVIK
99. CNMG 16 06 08-PR 4035 10 SANDVIK
: " -"
:
...:
.: (982) 732-27-70
e-mail: crutikov.ar@yandex.ru
296317 02.07.2020
SANDVIK HR-265-3-315
: ..
:
...:
.: (4742) 27-05-88, (920) 247-55-57
e-mail: liks48@yandex.ru
296309 02.07.2020


Iscar
TNMG 220408 TF ic908
WNMG 080404-TF ic908
WNMG 080404-TF ic907
WNMG 080408-TF ic908
WNMG 080408-TF ic907
CNMG 120404-TF ic908
CNMG 120404-TF ic907
CNMG 120408-TF ic908
CNMG 120408-TF ic907
SANDVIK
R390 11T308M-PM 1025
R390 11T308M-PM 1030
:
: --
...:
.: (924) 225-64-56
e-mail: f-morgana@list.ru1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...
 

?????? ??????????? ??????.???????
???????@Mail.ru infoTOOL Logo